Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 • Antoni Kamiński, dyrektor szkoły w latach 1949-1969
 • Apolinary Rytel, dyrektor szkoły w latach 1931-1946
 • Dyrektor Jan Wołoszczuk z klasą 1947 r
 • Gimnazjum w parku, I połowa lat 30
 • I Zjazd Absolwentów Liceum, 1960 r
 • Jan Wiktor Fusiecki, dyrektor szkoły w latach 1924-1927
 • Klasy IIA i IIB na gimnastyce prof. J. Kolejewskiego, wiosna 1939 r
 • Obóz harcerek w Rajczy k. Żywca, 1938 r
 • Sadzawka w parku szkolnym, przed wojną w okresie zimowym miejsce łyżwiarskich popisów
 • Wycieczka szkolna do Wieliczki, 1954 r
 • Zajęcia sekcji sportowej - łucznictwo, 1934-1936
 • Zajęcia w parku szkolnym, koniec lat 20
 • Założyciel szkoły ks. Bronisław Lutyński, dyrektor w latach 1917-1919
 • Zespół taneczny z prof. Kolejewskim (zginął w 1939r. pod Modlinem)

 

Zdjęcia pochodzą z archiwum szkoły