Developed in conjunction with Ext-Joom.com

„100 lat LO – polecam. C.K. Norwid”, pod takim tytułem zaplanowana została konferencja prasowa w dniu 28 listopada b.r., w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie. Tytuł konferencji jest jednocześnie hasłem promocyjnym jubileuszu szkoły, którego obchody rozpoczną się w styczniu 2014 roku. Inicjatorem tak hucznie świętowanego jubileuszu jest Komitet Organizacyjny – grupa społeczników oraz dyrekcja szkoły, którzy określili sobie wspólny cel – zrealizować coś dla uczniów, absolwentów LO oraz mieszkańców Wyszkowa, a także dla swojej szkoły.

Obchody 100-lecia będą trwały prawie cały rok, bo aż do 27 września, którego odbędzie się bal absolwentów. W ciągu dziewięciu miesięcy w Wyszkowie odbędzie się szereg imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym integrujących absolwentów oraz mieszkańców miasta i powiatu. Potencjalni uczestnicy będą do nich zachęcani za pośrednictwem mediów tradycyjnych, społecznościowych oraz specjalnie dedykowanej strony WWW. Absolwenci, po opłaceniu składki na IV Zjazd Absolwentów otrzymają imienną Kartę Absolwenta, która upoważni do uczestnictwa w zjeździe oraz we wszystkich przewidzianych w związku z tym imprezach. Na stronie WWW uruchomiony zostanie „Zakątek Pamiątek”, w którym będzie można kupić okolicznościowe gadżety, „Cegiełkę” w formie pamiątkowego, unikatowego numizmatu, a także wydawnictwa, na które składają się m.in. audiobook, CD muzyczne, film przedstawiający historię liceum, książki i opracowania kronikarskie - wszystko to zwieńczenie pracy i talentu uczniów, absolwentów i profesorów LO. Partnerem Strategicznym obchodów 100-lecia LO jest Gmina Wyszków, a jego Partnerami Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Quad Graphics Europe i Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie. Patronat medialny objęły: TV Regionalna, Radio dla Ciebie oraz „Nowy Wyszkowiak”.